Общи условия

1. С настоящите Общи условия се определят условията и реда за ползване на ОНЛАЙН МАГАЗИН www.shop.plmd.bg,  наричан за краткост ОНЛАЙН МАГАЗИН, както и условията за електронна търговия, извършвана посредством ОНЛАЙН МАГАЗИН. Тези условия обвързват всички потребители-клиенти. С натискане на бутона ’’Прочел съм и съм съгласен с Общите условия’’, клиентът/потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.shop.plmd.bg съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.shop.plmd.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

4. След кликане на бутона ’’Прочел съм и съм съгласен с Общите условия’’, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошница. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е скл. Договор.

5. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Търговецът уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

6. При възникване на спор свързан с онлайн покупки, той би могъл да бъде отнесен към КЗП за Алтернативното решаване на спорове /АРС/.

На www.kzp.bg, може да намерите информация за Помирителните комисии и стъпките за тяхното формиране.

7. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

8. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Търговеца.

Доставка

Доставката на поръчаната стока се извършва при следните условия:

1.Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Като Клиентът е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

2.Поръчаната стока се доставя до 3 (три) работни дни на посочения адрес, при условие, че адресът е точен.

3.Ако не бъде осигурен достъп на посоченият адрес и клиентът не бъде открит, поръчката се счита за отпаднала и Търговецът се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

4.Обслужващата куриерска фирма е “Спиди”.

5.Безплатна доставка на територията на Република България за поръчки над 300 лв. Поръчки под тази сума се изпращат за сметка на Клиента / за София - цена на доставка 5 лв, за страната - цена на доставка 7 лв /. 

6.Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 48 часа от получаването й.

7. Рекламации по горната точка се извършват само в момента на доставката.

8. След получаване и заплащане на стоката, Клиентът може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

9. Рекламации се приемат, както следва:

Tърговецът  ще възстанови на Клиентът в пълен размер заплатената от него сума, не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която Клиентът е предявил рекламацията.

Транспортните разходи за връщане на покупката са за сметка на Клиентa.

За да бъде върната една стока, тя трябва да е в изряден търговски вид:

​Връщане и замяна:

10. Ако Клиентът желае, може да замени закупен артикул от  ОНЛАЙН МАГАЗИНА за размер или друга стока в срок от 14 дни от дата на получаване.
Закупения артикул се изпраща обратно по куриер на адрес, изпратен по имейл на Клиента от служител на Търговеца. Транспортните разходи за връщане на покупката са за сметка на Клиентa.

Начин на плащане

Заплащането на поръчаните стоки се извършва по следните начини:

Лични данни

1.Търговецът гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Търговецът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни.

2.При спазване на действащото законодателство и клаузите на Общите условия, Търговецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

3.Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

4.Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

5.Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Изработка на сайт wDevStudio / All rights reserved. PLMD Ltd. © 2019